Уважаемые коллеги, руководители профсоюзных организаций, профсоюзные активисты, ветераны профсоюзного движения отрасли!

8 октября 2021
Құрметті әріптестер, кәсіподақ ұйымдарының басшылары, 
кәсіподақ белсенділері, салалық кәсіподақ қозғалысының ардагерлері!
 
Қазақстан кәсіподақтары күні кәсіби мерекесімен құттықтауымды қабыл алыңыздар!
 
Сіздер уақыт талаптары алға қойған тапсырмаларды оң шешіп, жұмыс берушілер мен билік өкілдерімен конструктивті диалог жүргізе отырып, саланың мұнайгаз кәсіпорындарының әлеуметтік жағынан қорғалу деңгейін арттыруға қол жеткізіп келесіздер. Қазіргі заман алдымызға қойған міндеттерге сай, COVID-19 пандемиясын жағдайында, кәсіподақтардың үлкен ролін сақтап, әлеуметтік-еңбек дауларының алдын алу және оларды шешуде өз мойындарыңызға қиын жауапкершілікті алып отырсыздар. Бұрынғы унитарлық мемлекеттің мүшелік ұйымдарының бірінен ел еңбекшілерінің тәуелсіз, дербес және ең ірі бірлестігіне дейінгі жолды жүріп өткен, осы жылы өзінің 30-жылдығын тойлап отырған Қазақстан Республикасы кәсіподақтар Федерациясымен ынтымақтаса отырып, кәсіподақ мүшелерінің тұрақты санын, жаппай сипатты және қатарымыздың құрылымын сақтап келесіздер. Осы оң үрдістердің бәрінің артында кәсіподақ комитетінің, цехтық кәсіподақтың, кәсіподақ топтарының сайланбалы органдарының жұмысына тартылған әрбір төрағасының, біздің ардагерлеріміз бен жастарымыздың қиын да тынымсыз және күнделікті еңбегі тұрғаны мәлім!
 
Сіздерді Қазақстан кәсіподақтары күнімен құттықтай отырып, әрбір кәсіподақ ұйымы өз мүшелерімен, өздерінің еңбек құқықтары мен мүдделерін ұжымдық қорғау үшін ерікті түрде кәсіподаққа кірген адамдарымен мықты екенін атап өткім келеді, және кәсіподақ белсенділерінің басты міндеті – кәсіподақ мүшелері алдында адал және олардың сеніміне ие болу! Сіздерге және сіздер арқылы барлық кәсіподақ мүшелеріне денсаулық, табыс пен сәттілік, ертеңгі күнге деген сенім мен алға қойған мақсаттарға жетуде табандылық тілеймін!
 
«Қазақмұнайгазкәсіподақ» ҚБ төрайымы: Е.Е. Мустафина
 

 

Уважаемые коллеги, руководители профсоюзных организаций,
профсоюзные активисты, ветераны профсоюзного движения отрасли!
 
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем профсоюзов Казахстана!  
 
Решая задачи, поставленные временем, Вы сегодня  выступаете не в жёсткой оппозиции, а в рамках социального партнёрства ведете конструктивный диалог с работодателями и властью, добиваясь повышения социальной защищенности работников предприятий нефтегазовой отрасли. С учетом нестандартных вызовов времени, пандемии COVID-19 - сохраняете большую роль профсоюзов, берете на себя нелегкую ответственность за предупреждение и разрешение социально-трудовых конфликтов. В единстве с Федерацией профсоюзов Республики Казахстан,  прошедшей  путь от одной из членских организаций бывшего унитарного государства до независимого, самостоятельного и самого массового объединения трудящихся страны, в этом году празднующей 30-й юбилей Независимости, сохраняете стабильную численность, массовость и структуру наших рядов. За всем этим - не простой, кропотливый и ежедневный труд каждого председателя профкома, цехкома, профгруппорга, наших ветеранов и молодежи, которая привлекается к участию работе в выборных органах!
 
Поздравляя Вас с Днем профсоюзов Казахстана, хочу подчеркнуть, что каждая профсоюзная организация сильна только одним – своими членами, людьми, которые добровольно вступают в профсоюз для коллективной защиты своих трудовых прав и интересов и главная задача профсоюзных лидеров, чтобы люди не разочаровались и верили в Вас! Хочу пожелать Вам и в Вашем лице всем членам профсоюза успехов, здоровья и благополучия, оптимизма и настойчивости в достижении поставленных целей!
 
Председатель ОО «Казахнефтегазпрофсоюз»: Мустафина Е.Е.
 

Вернуться на уровень выше